Den store lup

Du sender din bil på værksted ved den mindste lyd

 - fortjener din virksomhed ikke samme omsorg?

Teamets sammensætning

 - har I den rigtige opskrift?

Der kan talses meget om synergier og teamdynamik, men et fact er vigtigt at have med sig i de snakke; at teamets styrke ene og alene vurderes på deres erformance.

Så hvordan kan et team så optimeres bedst muligt. Det er nogle af de områder vi kigger på når vi laver en kompetance og profil analyse af teamet, samt dets sammensætning. Er der den korrekte synergi der skaber noget nyt, eller driftes der bare i et væk for at overholde målsætningerfor virksomheden.


Hvordan kan man skruge lidt på kompetancekrapperne og få et team til at performe bedre?

Ved blandt andet at sikre at deres udgangspunkt er det samme. At de ved hvad de skal, hvorfor og til hvilken deadline. Det er universale parametre for alle at arbejde med. Men ikke alle har dem. Så måske skal vi starte der, ved at forstå hvad vi er som team og måske endda som virksomhed.

Trivsel

 - fri for børnesygdomme?

I denne del af analysen kommer vi ikke udenom en gammel traver som "spørgeskemaet". Den gamle afkrydsningsmodel har dog fået nyt liv til brug i mindre virksomheder. Her bruger vi LSP og cirkulær mødestruktur for at afdække de latente områder.

Selvfølgelig laver vi også skemaer med fine grafer hvis det er ønsket. Men det gør det ikke mere håndgribeligt. Det bevarer den almen kendte distance mellem leder og ansat, som mange mærker ved en "stiv MUS samtale". Skemaet og kuglepennen skaber denne distance. Hvorfor kan vi ikke bare snakke om det, tænker de fleste nok. Det hurtige svar fra analytikerne der kigger på tal og økonomi, "fordi vi ikke kan måle på snakke".

Nej, men de kan flytte os og skabe forståelse for situationer vi alle går igennem. Eller mindske distancen og skabe bedre miljø/kultur.

Innovationsgraden

 - er I klar til fremtiden?

Her tager vi et kig på hvordan virksomhedenbruger deres ressurcer og kompetancer til at sikre værdi for de ansatte såvel som omverdenen. Der er mange tilgange til dette og vores er at kiggepå innovationsgraden af virksomheden som den ser ud idag. Hvordan skiller den sig ud fra de andre på markedet og hvordan kan der investeres bedre i en mere innovativ fremtid.


Vi ser også på brugerrejsen. Hvem er kunderne og hvordan betjenes de i dag.

Kan der optimeres på dette og hvordan.


Hver eneste sekment der fremkommer ud fra vores analyser, afstedkommer en workshop eller et værktøj til virksomheden at arbejde med. Det er aldrig bare en rapport til reolen.

Resultat orienteret...

Vi afleverer aldrig en færdig rapport uden en forudgående snak med kunden.

For os er personlighed nemlig lige så vigtig, som den kaffe vi drikker under arbejdet.

Vi ved at du som ejer, stifter eller leder af en virksomhed har dine egne tanker og fornemmelser for hvad der sker i virksomheden. Vi ved at du har en helt anden forståelse for virksomheden og hvorfor den er som den er i dag, fordi du sidder i midten af det hele. De bekymringer du har haft for din virksomhed eller dit team, skal tages med i betragtningen og sættes under luppen inden vi kan komme med en endelig vurdering.

Hos os er det aldrig bare en rapport. Det er en visuel præsentation der tager jer gennem hele forløbet og kommer med ideer til hvor der skal sættes ind. Vi guider jer igennem hele processen og kommer med konkrete tiltag der kan være med til at ændre jeres virksomhed.

Den STORE lup

Kært barn har mange navne og for mange virksomheder vil en normal undersøgelse være en 360° analyse af de forskellige forhold i og udenom virksomheden. En afdækkelse af market og de potentielle farer der ligger og lurer i skyggerne. Det kan vi også sagtens gøre hvis det er jeres behov. Vi kan lave en strategi til hvordan I lettest undgår kunder på markedet og hvordan I lettest kan penetrere et nyt marked uden væsentlige tab. Vi kan også tage fat på den økonomiske side og se hvor mange der skal afskediges for at få driften til at balancere bedre... Det er bare ikke sjovt og slet ikke fremtidssøgende. Og med ordet fremtidssøgende mener vi; noget som er brugbart på den lange bane. For os er det altid et spørgmål om hvordan vi bedst kan rådgive jer til at blive en bedre virksomhed IKKE en smartere forretning.

Derfor tager vi fat i emner som kultur i virksomheden, trivsel blandt medarbejderene, kompetance profilering og teamdynamik. Sagt helt enkelt; er de rigtige værktøjer tilsteder, på de rigtige pladser, på det rigtige tidspunkt...

Derfor ser vi også på jeres innovationsgrad. Har I et latent potentiale som bare venter på at bryde igennem. Ligger der en hemsko i den måde virksomheden tænker deres ressurcer bedst brugt på og hvor er I med jeres CSR strategi?

Lyder alle disse fine ord fremmede eller gir de jer hjertebanken, så er det på tiden I får sat gang i de planer der skal sikre jer fremtiden. For lige nu er der uendeligt mange startup virksomheder der er sultne efter at komme igang med at tjene penge. Og deres vision, mission og tilblivelsesgrundlag er langt mere agilt end jeres, bare ved den enkelte sætning: de er nye og tørstige!
Vi har inddelt den store lup i tre under kategorier for at forklare lidt om vores syn på dem og deres berattigelse i en rapport. Vi mener nemlig, at bla bla bla...

Du kan se et enkelt overblik over hvad vi tilbyder i denne process, her under.

COPYRIGHT © ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES